Úvod

Mezinárodní konference o inovačním vzdělávání v chemii je konference, jejímž cílem je řešit problematiku vzdělávání v oblasti chemie a motivaci studentů ke studiu chemie. Konference je nezbytnou součástí projektu „Chemie všude kolem nás“. Stěžejní součástí konference bude prezentace výsledků národních zpráv o motivaci studentů. Účastnit se bude 11 států: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Řecko, Irsko, Itálie, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Španělsko a Turecko. Konference je určena vědeckým odborníkům v oblasti chemie a učitelům základních a středních škol.

Datum: 5. prosince 2012 

Místo: Česká  republika, Praha 6 - Dejvice, Národní technická knihovna