Výzva pro účastníky

  • Pro prezentaci na konferenci (ústní, plakát) je nutné zaslat plný text příspěvku do 9.listopadu 2012.
  • Autoři budou informováni, zda byl jejich příspěvek přijat, do 15. listopadu 2012.
  • Příspěvky by měly být napsány v angličtině (max. 300 slov) ve formátu Word dle šablony níže a zaslány e-mailem na adresu: ciaau@vscht.cz
  • Doporučená velikost plakátů A1 (594 x 841)